Månadsmöte januari

Två författare berättar

Tisdag 10 januari
OBS! Andra tisdagen i månaden!


Två författare berättar
Två seniora författare,
Göran Sändare och Kerstin Segesten, berättar om sitt
skrivande och sina böcker.
Göran har gett ut bygdeberättelser och böcker om
äventyr till havs.
Kerstins romaner bygger på släkthistoria, men också
kvinnors yrkesliv i gammal tid.
Båda har med böcker till försäljning.