Månadsmöte

Tisdag 6 december
C M Bellman hälsar på

Tisdag 6 december
C M Bellman hälsar på
På årets sista möte får vi fint besök. Carl Michael Bellman stiger fram från 1700-talet och gästar oss med sång, musik och drama-tiska berättelser från det gamla Sverige. Det blir skådespeleri, komik och burleska inslag mellan sångerna, som vi alla känner igen. Det är musikern, visforskaren och göteborgaren Martin Bagge, som ser till att vi fortfarande kan uppleva denna kulturskatt. 2004 efterträdde han Sven-Bertil Taube som ordförande i Svenska Visakademin och 2019 utsågs han till hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Välkommen till 1700-talet.