Gegerfeltska villan

Gegerfeltska villan, är en villa vid Arkitektgatan 3 i centrala Göteborg. Gegerfeltska villan är idag en av få återstående villor innanför Vallgraven och den är byggd på gammal befästningsmark. Huset ritades 1874 av Victor von Gegerfelt, som då... Wikipedia Öppnade: 1875 Arkitekt: Victor von Gegerfelt