Vårfest

Vårfest
fredag 31 mars kl 17:00 i Flottans mäns Marinstuga,

Vårfest
fredag 31 mars kl 17:00 i Flottans mäns Marinstuga,
Örlogsvägen 6, Nya Varvet. Det blir mat i påskens tecken,
quiz, lotteri och trevlig samvaro!
Kostnad: 200 kr som inbetalas kontant senast 7 mars på
månadsmöte eller via swish Eva Åstrand 070 262 35 13
senast 17 mars. Ange namn och datum.
Ytterligare information får du på månadsmöte och i
Månadsbladet.
Anmälan till Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller
e-post eva.s.astrand@telia.com