Vårfest

Vårfest fredag 1 april kl 17I Flottans mäns Marinstuga, Örlogsvägen, Nya Varvet kl 17:00.

Vårfest fredag 1 april kl 17
I Flottans mäns Marinstuga, Örlogsvägen, Nya
Varvet kl 17:00. Det blir mat i påskens tecken,
frågesport, lotteri och trevlig samvaro!
Kostnad: 200 kr som inbetalas kontant senast på
mars månadsmöte eller via Swish Eva Åstrand
070 262 35 13 senast 24 mars. Ange namn och datum.
Ytterligare information får du på månadsmöte och i Månadsbladet.
Kontaktperson: Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller
e-post eva.s.astrand@telia.com