Distriktets aktiviteter

På grund av rådande pandemiläge har distriktet för närvarande inga
inplanerade aktiviteter för våren 2021

Distriktets aktiviteter
På grund av rådande pandemiläge har distriktet för närvarande inga
inplanerade aktiviteter för våren 2021.
Förhoppningen är dock att kunna
komma igång med bl.a. konserter och filmvisning på Aftonstjärnan.
Detta kommer då att meddelas på distriktets hemsida och i bladet Aktuellt SPF
Seniorerna Göteborg.


För ytterligare information om distriktet hänvisas till kansliet,
Peggy-Ann Svensson, tel. 031-12 17 59
må - to kl. 9:00–12:00 eller distriktets hemsida
www.spf.se/goteborgsdistriktet
E-post: kansliet@spfgbg Distriktets bankgiro: 300-2755