Guidade besök och utflykter

Under våren 2023 kommer vi att besöka Konstmuseet.
Läs under guidat besök på Konstmuseet!

Under hösten 2022 kommer vi att resa med tåg till Uddevalla för att där göra ett guidat besök på Bohusläns museum.
I Göteborg kommer vi att ha guidade besök på Stadsmuseet och Konstmuseet. Datum för besöken kommer att meddelas i höstens Månadsblad och på månadsmöten.