Styrelsen Guldheden

Styrelsen år 2021

SPF GULDHEDEN Styrelsen år 2021


Ordförande: Gull Thorwaldsson 0707 81 75 92
Dr Heymans Gata 1 41322 Göteborg
gullthorwaldsson@hotmail.com


Sekreterare: Lars-Göran Holmsten 031-15 16 05
Dr Allards Gata 51 Göteborg
holmstenlarsgoran@gmail.com


Kassör: Stig Hedberg 0707 89 84 14
Wieselgrensplatsen 1 41739 Göteborg
stig@stighedberg.se


Ordinarie ledamot: Ulla Olsson 031 41 52 65
Dr Heymans Gata 5 41322 Göteborg


Ordinarie Ledamot: Erna Magnusson 0730 96 21 58
Sjöhåla Strandväg 49 44271 Kärna
erna@kjerna.se

Revisor: Mats Asztély
Källsprångsgatan 3 41320 Göteborg
mats.asztely@gmail.com