Funktionärer


Boule i parken ! Vi har plats för fler! Pågår måndagar vår, sommar och höst..

Funktionärer

Ombud, representanter och anordnare av aktiviteter

Program Hemsidan Gull Thorwaldsson 0707 81 75 92

Medlemsregister Trafik Lars- Göran Holmsten 031 15 16 05

Medlemsregister Stig Hedberg 0707 89 84 14

Medlemsregister Gull Thorwaldsson 0707 81 75 92

Folkhälsa och Friskombud Marianne Dahlberg 031 18 00 78

Folkhälsa Friskombud Ulla Olsson 031 41 52 65Boule An

Värdskap Lillemor Svensson 0721 80 26 40

Studieombud Berit Davidsson 0707 96 01 71

Valberedare Erna Magnusson 0730 96 21 59