ÅRSMÖTE 2022 Guldhedskyrkan.

Nu har vi haft SPF Seniorerna haft årsmöte.Här ska snart protokollet komma.

Årsmötesprotokoll 8 febr. 2022. kommer efter nästa Sturelsemöte.