Varvhistoriska Föreningen

Tors. 13 april kl.11.00 Varvhistoriska Föreningen

Tors.13 april. Varvshistoriska Föreningen
Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har som mål att skapa ett varvs- och industrihistoriskt Center. Ett center där Göteborgsvarvens historia får en framträdande plats, där föreningens arkiv med foton och annan dokumentation får en naturlig plats och tillgänglig för allmänheten.
Från Wavrinskys Plats avgår buss 16 kl.10.20 framme 10.48. Obligatorisk anmälan veckan före till Siv Andersson
tel. 0702 024473  E-post siwan.g.andersson@telia.com