19 maj Dagsutflyckt

Tollered Brukssamhälle och Nääs Fabriker

Tollered Brukssamhälle och Nääs fabriker
Torsdagen den 19 maj 2022 reser vi till Tollered där vi får
information om Tollereds brukssamhälle med visning av
kraftverket och Nääs fabriker av guiden Marcus Eriksson.
Därefter äter vi lunch på Nääs restaurang.
Avresa från Stabbetorget klockan 10:00. Beräknad
återkomst klockan 16:00. Pris 350 kronor/person.
Anmälan senast den 5 maj till Ann-Christin Lundblad på
telefon 073 734 5711 eller e-post ac.lundblad@gmail.com.