Boule

Under sommarhalvåret spelar vi boule varje tisdag kl 14.30-16.00 vid Lådämnesgatan intill återvinningen. Ledare Inga-Lisa Elzer, tel 073 953 97 83. 

Vintertid arrangeras inomhusboule i Björkekärrshus på onsdagar kl 13.00- 14.00 i Träffpunktens regi.