Aktivitetsblad och program

P.g.a. restriktioner har programmen för 2020-2021 varit starkt begränsade varför vi gett ut aktivitetsblad som innehåller de programpunkter som vi trots allt kunnat genomföra, se nedan. F.o.m. 2022 hoppas vi kunna återgå till att ge ut kompletta programhäften, se exempel på tidigare programhäften nedan. Avgiften för en aktivitet sätts in i förväg på Bankgiro 853-8035 tillsammans med ditt namn och namnet på aktiviteten. Har du inte möjlighet till detta går det även att betala vid första kurstillfället.