Integritetspolicy

Föreningens lokala integritetspolicy

SPF Seniorerna Askim använder dina personuppgifter enligt följande:
1. För kommunikation med medlemmar via post, epost, sms, telefon.
2. För medlemsförsäkring från Skandia.
3. För mottagande av adressförändringar och avregistreringar från SPAR.
4. För deltagarlistor som används på de sätt som behövs för att driva våra
aktiviteter samt avrapportering från dessa till kommunen oh studieförbund.
5. För upprättande av födelselistor (högtidsuppvaktning).
6. Endast personuppgifter för styrelsemedlemmar och funktionärer publiceras i
programblad, hemsida och funktionärsregister.
7. Vid kommunikation i t ex epost för kallelser eller deltagande i aktiviteter med
många samtidiga medlemmar döljs övriga adresser.
8. Endast styrelsen och av styrelsen utsedd ansvarig för medlemsregistret ges
åtkomst till Medlemsregistret.
9. Vid avslutat medlemskap tas alla personuppgifter bort efter ett år när all
rapportering till berörda instanser skett.
10.Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Information om föreningen och föreningens ändamål på detta sätt anser vi här väger tyngre, för att därigenom kunna erhålla nya medlemmar, samt att existerande medlemmar kan se vad somhänder. Vi kommer därför också att minst en gång per vår och höst meddela
detta till deltagarna på ett månadsmöte. Om då medlem begär detta, kommer
foton med denne inte att publiceras.
11.Medlem har rätt att ta del av sina egna personuppgifter.


2018-09-05 Styrelsen