19. Månadsmöte och tillika extra årsmöte sept. 2018

54 askimsseniorer hade samlats till höstens första månadsmöte och tillika extra årsmöte. Föredragshållare var Mikael Hallén från Västra Sveriges Folkhögskola utanför Seglora, som föreläste om Mor Anna som var mor till tre söner som var och en bidrog till det västsvenska näringslivet. De startade SKF och Volvo samt vidareutvecklade Gamlestaden och skapade Asken.
Det extra årsmötet beslutade att årsavgiften för 2019 blir 275 kr per medlem och 100 kr per vänmedlem.

 • Gudrun hälsar välkommen och påminner om de två första veckornas aktiviteter.
 • Li med föredragshållare
 • Roligt att ses igen efter sommaren.
 • Kaffe piggar upp
 • Mor Annas ask innehöll en handkassa på 5 milj i dagens penningvärde
 • Av Annas söner startade Johannes Gamlestaden, Claes Krokslätts fabriker och August Gårda fabriker
 • Från Gamlestaden utvecklades även Eric Pensers Skrinet Asken och Yggdrasil.
 • En son-son son-son till familjen J-son Mark
 • Och så lotteriet
 • Britt avtackas för femton år i kassan för vårt månadsmöte, fantastiskt.
 • Gudrun hälsar välkommen och påminner om de två första veckornas aktiviteter.
 • Li med föredragshållare
 • Roligt att ses igen efter sommaren.
 • Kaffe piggar upp
 • Mor Annas ask innehöll en handkassa på 5 milj i dagens penningvärde
 • Av Annas söner startade Johannes Gamlestaden, Claes Krokslätts fabriker och August Gårda fabriker
 • Från Gamlestaden utvecklades även Eric Pensers Skrinet Asken och Yggdrasil.
 • En son-son son-son till familjen J-son Mark
 • Och så lotteriet
 • Britt avtackas för femton år i kassan för vårt månadsmöte, fantastiskt.