Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SPF SENIORERNA ASKIM.Årsmötet kommer i år att genomföras Per Capsulam    p g a pandemin,dvs via e-post och papperspost.I början av maj kommer medlemmarna att få alla handlingar,och kan därefter rösta.Senast den 30 maj skall alla svar vara styrelsen tillhanda,varefter 4 medlemmar i styrelsen räknar rösterna vecka 22.Mer detaljer kommer i Aktivitetsblad 3 i mitten av april,samt i utskicket för röstningen, se nedan.