23/1 Stellan Holts. Resumé av föredrag.

Årets första månadsmöte 23 januari 2023.

Föredrag: Stellan Holts - Mitt liv i japan

Stellan Holts släppte under en dryg timma in oss i sin japanska kammare och berättade om sitt 37-åriga liv i det avlägsna landet. Om det oförutsägbara äventyret.
Vi fick ta del av en brokig historia, om ett liv som ”gaijin" det vill säga utlänning i Japan, om kulturkrockar, om svårigheter att bena upp det japanska språket, om besvärligheter med arbetstillstånd, om olika jobb, om familjebildning om barn som valde olika vägar när det gällde sina utbildningar.

En åtrå som var oåterkallelig uppstod genom ett starkt intresse för judo och Kurosawa-filmer. Han släppte taget om Sverige. Det var dags att låta fantasins och drömmarnas jättebin få plats i verklighetens kupa. År 1972 bar det iväg, via transsibiriska järnvägen till ”den uppåtgående solens rike”.

Första omgången blev det fyra år (1972 -1976). Han försörjde sig som dräng på en hästranch på den norra ön Hokkaido, därefter blev det ett halvår som volontär på ett hem för mentalt handikappade barn och ungdomar, även det på Hokkaido.

Våren 1973 bytte han bana och började arbete på en mekanisk verkstad i staden Kawasaki strax söder om Tokyo. Där blev han kvar i tre år därefter återvända han med sin japanska fru och sin ettåriga dotter till Sverige. Familjen stannade i Sverige i sex år. De fick ytterligare två barn, en flicka som föddes innan de återvände till Japan, därefter en pojke som sattes till världen i Japan.

Stellan återgick till den mekaniska verkstaden där han jobbat i tidigare.
Intresset för judo hade inte lämnat honom, tvärtom, han fortsatte med det men hade också som sidoarbete att skriva om budo (ett samlingsnamn för moderna japanska kampsporter). 

År 2000 sadlade han om och började jobba som språklärare i svenska och engelska, vilket han fortsatte med fram till 2015, då han med sin fru Kinue flyttade tillbaka till Sverige där de tre barnen redan befann sig.

Sedan hemkomsten, har han tillsammans med sin fru börjat översätta "kamishibai"-sagor och berättar dessa för barn via ett japanskt sagoskåp (kamishibai). Utöver det undervisar han också i japanska.

Med samma stolthet som kocken dekorerar sin skinkstek broderade han förfluten tid. Det blev ett uppskattat seminarium där Stellan plockade ur förflutenhetens landskap och visade oss alla att verkligheten och livet är en mångfacetterad historia.

Alf Lernestam
Sekreterare SPF Skår