24/4 Månadsmöte

Månadsmöte 24/4
Hälsosamt åldrande – enhetschef Pernilla Halmedal.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, avdelning Hälsofrämjande- och förebyggande. Stadsområde Centrum, Göteborgs stad.

Anmäl dig senast fredag fm veckan innan till Inga-Lill Bergh
E-post: ingalillbergh@hotmail.com Tel: 0737-00 65 70

Månadsmöten hålls en gång per månad på ICAs kontor
Mejerigatan 1, en trappa upp (hiss finns).