Artikel om Henri Toulouse-Lautrecs liv.

En kortväxt konstnär med ett kort liv som gick sin egen väg.
Leif Lernestam har skrivit en artikel angående Gerd Ricchus föreläsning hos SPF Skår 16 maj.
Läs den