Protokoll 2021

2021 års föreningsmöte hölls på distans.

Protokoll för årsmöte 2021.
Läs mer