Årsmötesprotokoll 2021

Bifogar protokoll från årets årsmöte där styrelsen kontaktat medlemmarna per mejl och brev. Fysiskt möte kunde inte hållas pga pandemien. 
Läs mer