Några bilder från Årsmötet 2018

Uppdaterades: 04 april 2018

Nye ordföranden Hans Lindberg avtackar Margareta Åkerström och framförde ett varmt tack för de sex år som hon styrt skutan på ett utomordentligt sätt. Mötet avslutades med att Christer Ågren sjöng visor av Ulf Peder Olrog.

Publicerades: 04 april 2018 Uppdaterades: 04 april 2018