Välkommen till vår förening i Johanneberg

Välkommen till SPF Seniorerna Johanneberg, en aktiv förening med cirka 175 medlemmar. Vår strävan är att vara en förening med fler intresserade seniorer. Som medlem får du ta del av ett varierat utbud av aktiviteter främst på våra månadsmöten och studiebesök.

Vi träffas 2:a måndagen i månaden (undantag juni, juli och augusti) klockan 12. Möteslokal: Caroline Wijk, Sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5, hållplats Vasaplatsen. 

Innehållet i våra månadsmöten varierar:

  • Musikunderhållning, föredrag med lustfyllda och/eller informativt innehåll eller bildvisning.
  • Aktuell information om pågående ärenden inom distriktet och förbundet
  • Diskussion om frågor som distrikt och förbund önskar svar på.

Förutom månadsmöten ges möjlighet att delta i studiebesök och dagsresor.