Årsmöte

Vi hade vårt årsmöte för 2021 under februari 2022.  Då avtackade vi vår ordförande sedan 2013 Boye Johansson. 
Boye har gjort ett fantastiskt arbete för vår förening under alla dessa år.
Till ny ordförande valdes Ingrid Hansson och vi önskar henne lycka till i sin nya roll.
Läs mer