Verksamhetsberättelse

Uppdaterades: 31 januari 2019

.

 

SPF Seniorerna Backa kärras verksamhetsberättelse 2018.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande                                  Birgit Eklöf

V ordför.                                       Bengt-Göran Magnusson

Kassör                                          Agneta Kopperud

Sekreterare                                  Inger Johansson

Ledamot                                       Ina Lindberg

Suppl.                                           Monica Alhede t.o.m. 2018-12-11

Suppl.                                           Aileen Victorsson

Revisor                                         Mona Sporrenstam ers. Sten Schewenius

Valberedning                                Jan Kopperud sammankallande

                                                     Mona Sporrenstam

                                                     Anita Dewall

Ledamot i lokala pensionärsrådet LPR Bengt-Göran Magnusson

Vårt medlemsantal sjunker och vid årets slut hade vi 217 medlemmar,

åtta avlidna. Två har övergått till annan förening, två nya har kommit, fyra har betalat in direkt till förbundet samt så har vi en gratismedlem.

Antal medlemsmöten tio samt tre kvällsaktiviteter.

Vi har haft elva styrelsesammanträden, ett årsmöte under året, några arbetsmöten.

Friskvård                                         Mona Sporrenstam

Trafikombud                                    Erling Madsen    Ulf Victorsson

Boule                                               Arne Jacobsson  Kjell Dellve

Lotteriansvariga                               Stina Larsson    Aileen Victorsson

Hemsidesansvarig                           Göran Johansson ers. Jan Kopperud

Vårt centrala medlemsregister dras fortfarande med lite barnsjukdomar.

Månadsmöten:

Januari 11                                  John Thulin visar bilder och berättar från Gambia

Februari 1                                  Årsmöte. Distriktsordförande Lena Gustavsson

Mars 1                                       Musikunderhållning, "Speldags" Kulturförvaltningen

April 5                                        Föredrag av Jonas Herngren " Våra torg               en vandring  genom Stadens historia.

maj 3                                           "Speldags" och Quizz

Maj 31                                          Sommaravslutning med musikunderhållning

Sept. 6                                         "Speldags" och info från LPR

Okt. 5                                            Quizz

Nov. 1                                           Information om "Framtidsfullmakter" Louise Katsler

Dec. 7                                             Vi sjunger in julen tillsammans med Mats Lundell och Martin Andersson från hembygdsgården berättar om hur julen firades i Backa förr.Vi serverades risgrynsgröt och skinksmörgås. Fina julklappar lottades ut.

I genomsnitt på våra månadsmöten har vi varit mellan 35–40 medlemmar.

På kvällsaktiviteterna har det varit mellan 10–15 personer.

Övriga aktiviteter under året:

Studiebesök på Göteborgs Stadsbibliotek med guidning.

Besök på Selma Stads infokontor.

Soppkväll, med föredrag av Per Hållen och Ulla Forsen om Röda Stens Konsthall.

Bussresa till Åsa. Där började vi dagen med mannekänguppvisning och shopping på Modestugen. Därefter en lång promenad med guidning av Åsa SPF ordförande Bertil på nya Kustpromenaden. 20 deltagare.

Det var 15 stycken som åkte med ut till Älvsborgs Fästning med sommarlunch och underhållning av "Hellmans Drengar".

Till Bohusläns museum i Uddevalla var vi 5 som åkte och tittade på utställningen" Göteborgskoloristerna".

Flera medlemmar nappade på erbjudandet att förhandsbeställa biljetter till höstens föreställningar på Operan.

Styrelsen har haft representanter på Selmadagen, Bokmässan och Senioreventet.

Höstens kvällsaktiviteter med föredrag av Claes Rydholm "Göteborgsadresser i betydelser i stort och smått", och deckarförfattare Kamilla Oresvärd som skriver om Göteborgsmiljön.

Vid arbetsmötet i juni beslöt vi att ta kontakt med styrelserep. från de övriga Hisingsföreningarna för att se om vi kan få till stånd någon form av samarbete då det kan vara svårt att få nya medlemmar. Vi har under hösten  träffats några gånger som bl.a. resulterade i en gemensam skrivelse till distriktet ang. kontanthantering. Här har Sten Schewenius deltagit.

Vi började hösten med en vandring i kulverten på gamla Lillhagens sjukhus för att titta på de målningar som finns kvar. Fortfarande finns inget beslut om vad som skall göras med dessa. Denna gång fungerade John Thulin som"dörröppnare" för oss ca. 30 nyfikna.

Operacirkeln har träffats några gånger hemma hos Dora Broholmer där vi återigen fått njuta av fina konserter.

Boulen har varit välbesökt av ett troget gäng med Arne Jacobsson och Kjell Dellve som ansvariga.

Trafikombuden har deltagit i planerade möten av distriktet.

Promenaderna har som vanligt Mona Sporrenstam, som nu avgår efter 7 år, tillsammans med Aileen Victorsson varit ansvariga för. Dom har gått från Mölndalsån till Guldheden, och i Sjöbergen, Klippan och Nya Varvet bla.

Webbmaster Göran Johansson ansvarig även för Face-booksidan.

Som vanligt en lunch på senhösten med alla våra volontärer denna gång på Stora Holm.

Utöver detta har styrelsen och intresserade medlemmar deltagit i kurser och föredrag anordnade av distriktet. Norden välfärdscenter presenterade under heldag om hur man ska få åldersvänliga städer och samhällen.

Daniel Bernmar berättade att Göteborgs stad har gått in i WHO:s nätverk

" Age friendly cities and communities"

Vi har besvarat en remissförfrågan från stadsledningskontoret Göteborgs Stad ang. riktlinjer föreningsbidrag.

Göteborg 2019-01- 24

Birgit Eklöf                                                       Bengt-Göran Magnusson

Agneta Kopperud                                             Inger Johansson

Ina Lindberg                                                     Aileen Victorsson

Publicerades: 29 januari 2019 Uppdaterades: 31 januari 2019