Valberedningen

Uppdaterades: 29 januari 2019

Valberedningens för SPF Seniorerna Backa Kärra. Förslag till årsmötet 2019

Valberedningen började sitt arbete i maj med frågor om föreningen och medlemmarnas intressen och förväntningar och genom flera mejl-utskick har det efterlysts kandidater.Senare diskuterades olika idéer och på VB förslag inbjöd styrelsen Hisings-föreningarna till samtal om framtiden där olika förslag om föreningarnas framtid diskuterades, allt från samgående, bildande av en större (adm.) Hisings-förening, hur man kunde samverka mellan föreningarna, lokaler och ekonomi mm.

Trots detta har inte Valberedningen fått förslag på medlemmar som är villiga att åtaga sig ettkomplett styrelsearbete och kretsen av lämpliga kandidater för styrelsearbete är begränsad. Däremot har flera sagt sig vara intresserade av att hjälpa till med olika volontärsuppgifter vid olika tillfällen.

Mot denna bakgrund har inte Valberedningen funnit kandidater till alla styrelseuppdragen. Det finns andra kandidatförslag men de är inte heller villiga att åtaga sig alla uppgifter fullt ut som skall ingå enligt stadgarna. Nuvarande ordförande vill helst inte ha ett nytt ordförandeuppdrag men deltager gärna i styrelsearbetet. Förslag till Styrelse

Ordförande Vakant

1 år Leda föreningen

(Tänkta uppdrag genom konstitueringen)

1 Ina Lindberg 2 år (Delvis Medlemsregister)

2 Vakant 1 år (Sekr, medlemskontakt, info, med.reg. mm.)

3 Vakant 2 år (Redovisning, bokföring, eko. Reskontra mm.)

4 Bengt Göran Magnusson 1 år 1 år kvar. Lokala pensionärsrådet.

Revisorer: Vakant

Arbetsgrupper:

Lotteriansvarig / Entrévärd Stina Larsson

Friskvårdsombud Vakant

Trafikombud Ulf Victorsson

Hemsida (SMS Facebook mm) Vakant

Boule Arne Jakobsson

Programaktiviteter Styrelsen

Valberedning: Föreslås av årsmötet

Jan Kopperud  Anita Dewall   Mona Sporrenstam

Publicerades: 29 januari 2019 Uppdaterades: 29 januari 2019