Bokslut

Uppdaterades: 30 januari 2019

Resultatrapport + Budget 2019               Bokslut 2018

SPF Seniorerna Backa Kärra                  Resultat 2018-12-31              Budget 2019

 

FÖRENINGENS INTÄKTER                                                     %  

3010 Entréavgifter                                                8 940           21                       8250

3011 Entréavgifter Reducerad                             1 955             5                       2000

Summa                                                               10 895                                   10250

Arrangemang

Lottförsäljning                                                         3 510                                    3000

Arrangemang                                                        3 510            8                      3000

 

Medlemsavgifter/adm intäkter

3610 Medlemsavgifter                                             -25,00            0

3650 Medl.Avg.Föreningens del via förbundet        23 280          55                 15000

Summa medlemsavgifter/adm intäckter               23 255         55                15000

Erhållna bidrag, gåvor o stipendier

3710 Kommunala bidrag                                              4 715                              4500

Summa erhållna bidrag                                               4 715        11                 4500

 

SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER                          42 375       100             32750

Kostnader

4030 Avgift till förbundet                                                 -1045

Summa                                                                           -1045          3

Lotterier, bingo mm

4310 Lotter                                                                    -270,00          1               -200

4315 Loterivinster                                                             -4426         10            -4000

4320 Eget tillv. material                                                      -150           0    

4368 Resekostnader                                                    -1 637,01          4           -1500

Summa lotterier, bingo mm                                       -6 483,01        15           -5700

 

Övriga externa rörelseutgifter

5010 Lokalhyra                                                              -5 000,00         12         -5000

5210 Förtäring möten                                                   -11 890,00         28      -12000

6010 Underhållning kostnad                                           -5 920,00         14       -6000

6015 Föredrag mm.                                                         -3 080,00           7       -3000

6020 Uppvaktning gåvor mm.                                             -510,00           1       -1000

6025 Guidad vandring                                                          -990,00          2      -1000

6090 Styrelsemöten                                                             -717,00           2      -3000

6095 Arbetsmöte                                                               -3 335,00          8       -1500

6110 Kontorsmaterial                                                        -3 665,00           9      -4000

6570 Bankkostnader                                                             -196,00          1      -1200

Summa övriga externa rölseutgifter                             -35 303,65        83   -37700

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER                                   -42 831,65      101   -43400

ÅRETS RESULTAT                                                              -456,66               -10650

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 29 januari 2019 Uppdaterades: 30 januari 2019