Balansräkning

Uppdaterades: 31 januari 2019

Balansrapport

SPF Seniorerna Backa Kärra                   Bokslut 2018-12-31

                                                                 ING BALANS                       UTG SALDO

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

1920 Företagskonto                                  82 898,43                               82 441,77

Summa kassa bank                                 82 898,43                               82 441,77

SUMMA TILLGÅNGAR                            82 898,43                               82 441,77

 

EGET OCH FRÄMMANDE

KAPITAL

Eget kapital

Resultat föregående år                                82 898,4                                82 898,43

Beräknat resultat                                                 0,00                                   -456,66

 

Summa eget kapital                                   82 898,43                              82 441,77

SUMMA EGET OCH                                    82 898,43                              82 441,77

FRÄMMANDE KAPITAL

 

Birgit Eklöf             Ordf.                              Bengt Göran Magnusson       V.ordf.

Agneta Kopperud   Kassör                          Inger Johansson                    Sekr.

Ina Lindberg           Ledamot                       Aileen Victorsson                   Suppl.

 

Min revisionsberättelse har avgivits 2019-01-28

Mona Sporrenstam          Revisor

 

 

 

 

Publicerades: 31 januari 2019 Uppdaterades: 31 januari 2019