Äldress synpunkter

Uppdaterades: 05 januari 2019

Dokumenten i detta mejl innehåller sammanfattade synpunkter från möten och samtal med äldre personer för att ta fram en handlingsplan för uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Åldersvänliga Göteborg arbetar för hur staden kan bli en bättre plats att åldras på. Genom att ta del av sammanställningen kan du också vara med och påverka. Detta gör du genom att svara på frågorna och lämna andra synpunkter i svarsformuläret. Du kan lämna in dina synpunkter fram till torsdagen 31 januari 2019. Du kan mejla tillbaka dina svar, skicka dem med brev eller lämna dem i en svarslåda på en av kommunens träffpunkter och mötesplatser. Äldres synpunkter går att skriva ut och att ladda ner på vår hemsida: www.goteborg.se/seniorgoteborg från och med torsdagen 5 december. Syftet med sammanställningen är att sprida vad som har kommit fram och samla in fler synpunkter för att få en djupare förståelse vad staden ska prioritera. Sprid gärna vidare till medlemmarna i din organisation eller förening. Du får gärna kontakta mig om du har frågor om dokumentet eller om Åldersvänliga Göteborg. Här kommer också en länk för svar direkt genom enkät: https://www.defgo.net/s.asp?id=1567576&c=L7YVVV&s=1&l=swe&p=Stadsledningskontoret Du får gärna sprida till medlemmarna. Den kommer även ligga uppe på vår hemsida: www.goteborg.se/seniorgoteborg Lisa Holtz Processledare Stadsutveckling, Åldersvänliga Göteborg GÖTEBORGS STAD Stadsledningskontoret, Senior Göteborg Besöksadress: Köpmansgatan 20, 404 82 Göteborg Telefon: 031 – 368 02 96, 072 – 856 54 96 E-post: lisa.holtz@stadshuset.goteborg.se Webbplats: www.goteborg.se/seniorgoteborg

Publicerades: 05 januari 2019 Uppdaterades: 05 januari 2019