Teater, Opera mm - våren 2020

Genom vårt teaterombud – Irma Delfs – får vi möjlighet att uppleva teater- och operaföreställningar på Göteborgs scener.
Under säsongen kompletteras ofta det tryckta programmet och
nyheterna redovisas på våra månadsmöten och här på vår hemsida. Samtliga aktuella föreställningar finns alltid här i Teateraktuellt (uppd. ver. 2019-12-12)

Vårt tidigare program för hösten 2019 kan du se här