Jullunch onsdag 8 december

DOLT ARKIV!

Vi avslutar säsongen 2021 med sedvanlig Jullunch på Jungman Jansson
OBS! Inget månadsmöte i december

Jungman Janson dukar upp ett traditionellt julbord med beaktande av den tid vi lever i. Lite glesare mellan bord och stolar och en extra tanke med upplägg och kösystem.

Kostnad: 375 kr, betalas till PG 35 13 66-0

På inbetalningen ska anges: DITT NAMN och SAD211201

Anmälan direkt till Barbro Nyman, tel: 070-558 98 77 alt e-post: barbro.nyman@telia.com