Månadsmöte tisdagen den 11 Januari inställt

SPF-vänner,

På styrelsemötet januari beslutade vi att ställa in det kommande månadsmötet. Orsaken är självfallet den kraftigt ökade smittspridningen, inte bara Covid 19 utan även annan influensa och förkylningar. Detta speglar sig också i att väldigt få var anmälda till mötet.

När det gäller det övriga programmet så avvaktar vi vad våra myndigheter säger om fortsatt smittspridning och kommande restriktioner.

Med vänlig hälsning
Bo Stenberg
Ordförande
Tel: 0707 160341