Framtidsfullmakt  måndag 18 oktober kl 11.00-13.00

Cecilia Källman Björklund och Anne-Marie Halonen från Vasa Bouppteckningsbyrå kommer till oss och berättar mer och svarar på frågor.  Vi kommer att vara i Marinstugan (Flottans mäns stuga) vid Nya Varvet kl 11.00

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.