Månadsmöte tisdagen den 9 november

  • Bilden lånad från www.gp.se

Helena Bjurbäck besökte oss och berättarde om sin roll som äldreombudsman.

Helena Bjurbäck heter Göteborgs nya äldreombudsman. Hon är anställd av Göteborgs Stad men fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning.

Göteborg ska vara en bra stad att åldras i och därför vill Göteborgs Stads politiker få äldres synpunkter. Från den 1 mars 2019 har Göteborg en äldreombudsman som äldre personer kan vända sig till för att få råd, stöd eller framföra åsikter som rör äldres rättigheter.

– Äldres inflytande ska öka inom stadens alla verksamheter. Hennes roll är att stärka äldres röst och spegla deras behov och intressen så att alla äldre kan leva och åldras gott i Göteborg.

Helena Bjurbäcks kontaktuppgifter:

e-post: aldreombudsman@stadshuset.goteborg.se
Telefon: 031-368 00 35