Månadsmöte tisdag 12 oktober

Föredrag om Hamnarnas musik av Åsa Lilliestam

Ännu ett välbesökt månadsmöte  där Åsa Lillestam från Sjöfartsmuseet besökte oss igen.

Denna gång berättade hon om hamnarnas musik med både bild och musik. Hur de olika musikstilarna hade uppstått, vilka ”pionjärer” som var upphovsmän till dem från ”länge tillbaka” till dagens musikstilar. Livet i de olika hamnstäderna och blandning av olika nationaliteter blev till musik, Dåtidens sjömän tog med sig ”musiken över havet” hem till oss i Sverige, senare kom musiken via Radio Luxemburg. I dag färdas musen i realtid – via nätet – och påverkas av helt andra influenser. Vi fick en härlig musikalisk resa till olika platser i världen.