Studiebesök Kahls Kaffe, 22 januari 2020

Sven-Olof mötte oss i receptionen hos Kahls Kaffe med ett "varmt välkommen till oss".

Efter en stunds småprat i "hallen" blev vi inbjuda till KAFFESKOLA.
Under ca 2 timmar fick vi ta lära oss om hur kaffebönan nådde vårt land – allt från skrönan om hur en herde upptäckte kaffeträdet via sina getter, till de första kaffehusen i London och fram tills nu och dagens kafferosterier.
Hur vårt "beroende" av kaffe har styrts av både staten och oss själva. Sven-Olof har 20 års erfarenhet om kaffe över hela världen som han delade med sig av till oss.
Provsmakning av olika kaffesorter ingick också innan vi fick en tur genom själva kafferosteriet.

Efter denna dag så har man lite mer insikt i hur man skall brygga/koka sitt kaffe för att "njuta av denna ädla dryck"