Månadsmöte 14 januari

Göteborgs Symfoniker - Sveriges nationalorkester

Kenneth Linton är sedan 10 år ambassadör för Göteborgs Symfoniker.
Han gav en väldigt intressant presentation av Göteborgs konserthus.

Vi fick höra om Konserthusets historia - bild ovan visar det första konserthuset, som uppfördes på Heden - och tyvärr brann ned till grunden 1828.

Vidare fick vi även höra livfulla berättelser om husets dirigenter, musiker och deras fantastiska instrument - ett väldigt uppskattat föredrag - Tack Kenneth!


Därefter följde sedvanlig information och givetvis lotteri - med en lite ny komposition av förstapriset!