Års- och Månadsmöte 11 februari

Vi började sedvanligt med årsmötesförhandlingar (handlingar - se nedan). Protokoll publiceras senare.

Därefter fick vi en entusiastisk och medryckande underhållning av Flottans Mäns Sångkör.
De har under alla år uppträtt på sjukhus, vårdinrättningar, äldreboende, privata tillställningar samt på gator och torg. Idag har kören en gedigen repertoar.
Arbetssånger till sjöss s.k shanties, sånger om havet och dess män men även andra evergreens av skilda slag såsom Evert Taube, Lasse Dahlkvist, Roger Sörensen m.fl. ingår.
Ett mycket uppskattat och varierat framträdande - vilket även  framgår av ovanstående bildkollage! 

Årsmöteshandlingar:
Dagordning   Verksamhetsberättelse  Årsredovisning  Verksamhetsplan