Månadsmöte 9 januari

Arkitekt Gunnar Werner gav oss ett axplock ur en 50-årig arkitektverksamhet.

Arkitekt Gunnar Werner, tidigare medarbetare och även delägare i White arkitektbyrå, valde ut ett antal projekt, som är förenade med händelser och möten med färgstarka personer.

Bl.a. berättade han om många Göteborgsanknutna projekt - som Gårdaprojektet, Volvo, Pauli Backe - ligger i sluttningen från E6:an upp mot stadsdelen Lunden.

Gunnar Werner berättade även om många intressanta utländska projekt - t.ex. i Kina. Vissa projekt förblev på skrivbordet av de mest skiftande orsaker - andra blev förverkligade.