JULLUNCH, 12/12

Vi avslutade säsongen 2019 med sedvanlig jullunch på Jungman Jansson

Jungman Janssons julbord var som vanligt utmärkt och alla lät sig väl smaka.

Tack alla för en trivsam samvaro i glada vänners lag!