Månadsmöte 10 april

Polisens Circa-grupp berättade om sitt arbete.

Seriebrott mot äldre - en representant från polisen och dess "circa"-grupp, vilka är utredare av brott mot äldre, berättade om sitt arbete och hur vi skall skydda oss. Detta är tyvärr ett alltför aktuellt ämne – vi hör näst intill dagligen om dessa brott mot oss äldre i massmedia. Polisens Circagrupp har ett nationellt uppdrag som innebär att identifiera, samordna och utreda seriebrott mot äldre.

Det var ett mycket intresssant och uppskattat föredrag med många goda råd och tips till oss alla!