Månadsmöte 12 november

Nils Zandhers, tidigare rektor för Nordiska Folkhögskolan, berättade med inlevelse om sitt liv och uppväxten på Frälsningsarméns barnhem Morgonsol vid Käringberget i Västra Frölunda.
Intressant med en skildring från en person, vars erfarenheter från barnhemsvistelsen, starkt avviker från de flesta andra skildringar vi fått tagit del av under senaste decenniet.