Månadsmöte 10 sept. - SPF 80 år & Lasse Dahlqvist


Vi firade SPF-förbundets 80-årsdag med kaffe & tårta!

Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet berättade om Lasse Dahlqvist, som inte bara var en framgångsrik artist. Han var också sjöman, familjefar och luciageneral.
Åsa har ju besökt oss tidigare - och som vanligt - var det en väldigt intressant, trevlig och underhållande presentation.
Ett föredrag som illustrerades med bilder och smakprov på många av hans låtar.

Efter detta berättade vår ordförande Ewa om SPF's 80-årsjubileum och framför allt vad vårt Riksförbund gör för oss pensionärer genom sitt engagemang och påverkan i det politiska livet.

Sedan följde sedvanlig information om våra aktiviteter och avslutande lotteri.