13 Mars

Föredraget om mor Anna och Asken, som till viss del är historien om framgångssagan Göteborg, blev inställt p g a sjukdom. Ett stort tack till Dr. Lars Seligman som kunde ställa upp och berätta om "Bombali Health Development"

Dagen innan månadsmötet fick vi återbud från vår "föredragshållare" p g a sjukdom. 

Tänk vilken tur vi hade som fick svaret "jag kan komma" från Dr Lars Seligman som svar på vår förfrågan om en ersättare.

En härligt positiv Lars som gav oss information om "Bombali Health Development. En förening som stödjer sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital i norra Sierra Leone och deras hälsoarbete i omgivande distrikt. Deras arbete/stöd går framför allt till barnsjukvård. Vi fick ta del av deras arbete via Lars´ egna bilder och hans berättelser från sitt ideella och många andras arbete på plats. Efter att ha hört Lars så förstår man att en liten summa kan göra stor nytta och att det ger framtidshopp.

Vi hoppas att vi, vid något annat tillfälle, ska få höra Mikael Hallén berätta historien om mor Anna och Asken
som till viss del historien är historien om framgångssagan Göteborg.

// Lillemor