Månadsmöte onsdagen den 14/3 2018

Dagens ämne: Familjejuridik

Pializ Svensson från Gillis Edman informerade kring detta ämne.
Dagens familjerelationer är ofta brokiga. Vissa är gifta, andra sambor, somliga har gemensamma barn andra särkullbarn. Så vad händer då när en närstående dör? Många litar på att den goda viljan räcker för att komma överens. Men statistiken visar det motsatta – därför är det så viktigt att "tänka efter före". 
Vi fick många nyttiga och väsentliga tips och råd - främst avseende vikten av att skriva såväl testamente som den nya s.k. Framtidsfullmakten. Det är nu möjligt att teckna denna fullmakt till följd av en ny lag (2017:310) som infördes förra året.

Sedan informerade Elin Siira från institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet om ett forskningsprojekt gällande ett stödsystem äldre, som ett komplement till traditionell hälso- och sjukvård.
Man är bl.a. intresserade av medverkan av äldre, som har professionell bakgrund inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Därefter gavs diverse info om aktiviteter samt sedvanligt lotteri.