Års- & månadsmöte, onsdagen den 14/2

OBS! Årsredovisningen, som tidigare distribuerats och som delgavs på årsmötet innehöll ett fel avseende medlemsantalet. Antalet medlemmar vid årets slut sades inkludera vänmedlemmar - men dessa var exkluderade i angivet antal. Rätt antal är nu införda i årsredovisningen nedan (2018-02-17). Årsmötesprotokollet infört 28/2 - se nederst på denna sida.

 • Årsmötets ordförande & sekreterare
 • Flitigt studerande i årsmöteshandlingarna
 • Avtackning Per-Olof
 • Avtackning Britt-Marie
 • Fikastaben - TACK !
 • Lena Forssjö och Rolf Dahlström
 • Proffs de la Linedance
 • Lotteridragning & avslut
 • Årsmötets ordförande & sekreterare
 • Flitigt studerande i årsmöteshandlingarna
 • Avtackning Per-Olof
 • Avtackning Britt-Marie
 • Fikastaben - TACK !
 • Lena Forssjö och Rolf Dahlström
 • Proffs de la Linedance
 • Lotteridragning & avslut

Lennart Dahlberg ledde med fast hand årsmötesförhandlingarna

Sedvanligt årsmöte utan någon dramatik - separat årsmötesprotokoll publiceras senare - årsmöteshandlingar enligt nedan.

Värt att notera är vår ordförande Eva Erikssons vädjan till medlemmarna om engagemang i vår förening - speciellt inför nästa års styrelse. Årsmötet hade ej heller några kandidater till ny valberedning. Den som har förslag - eller själv önskar bli valberedare eller styrelseaspirant - tveka inte - kontakta styrelsen!

Avtackningar
Eva Eriksson avtackade dels Per-Olof Eriksson för lång och trogen tjänst i programkommitén, dels Britt-Marie Jendeby som avgående valberedare (även Lisbeth Bråtemyr avgår som valberedare - ej närv.)

Efter årsmötesförhandlingar bjöds på musikunderhållning av Lena Forssjö och Rolf Dahlström. De framförde gamla godingar från 20-talet och framåt på ett synnerligen entusiastiskt sätt - och några av våra Linedancedamer visade spontant sina färdigheter!

Handlingar - årsmötet 2018           Protokoll från årsmötet
Dagordning vid Årsmötet 2018
Verksamhetsberättelse för 2017
Årsredovisning 2017