Månadsmöte onsdag 14 november

Bo Gustavsson berättade historien om polletter.

En mycket lärorik och uppskattad föreläsning

Polletter är det mest spridda och minst kända betalningsmedlet.

I Göteborg har det använts åtminstone 2000 olika polletter, från 1700-talet och fram till idag. Varför användes de istället för pengar? Berättelsen om polletter i Göteborg är också en berättelse om utvecklingen i staden Göteborg.