Månadsmöte den 13 sept. 2017

Föredrag om äldreomsorgen i Göteborg

Matilda Granberg Stålbert berättade om äldreomsorgen i Göteborg. Mathilda är kommunalfullmäktigeledamot och politisk sekreterare i KD med ansvar för äldrefrågor, medlem i stadens äldreberedning, och som följer frågan om LOV och attraktiv hemtjänst.
Assisterande vid mötet var även Hampus Hagman från stadsbyggnadskontoret.