Månadsmöte den 11 januari 2017

Ett föredrag om en bit av Göteborgs stadsbyggnadshistoria

100-talet Älvsborgsmedlemmar avnjöt Olle Nicklassons föredrag om landshövdingehusen, arkitekturen och arkitekterna. Historien om den världsunika hustypen som är så typisk för Göteborg löper från 1880-tals klassicism till 30-talets funkis. Dess ofta anonyma arkitekter fick en välförtjänt presentation i föredraget.

Föredraget väckte stor entusiasm och mycken nostalgi, men även stundom starka, engagerade känslor/uttryck - allt ifrån kritiska synpunkter på  både stadsbyggnadskontorets och fastighetsägares tidigare rivningshysteri till senare tiders påfund med svarta hus (här avses ej "svartbygge"!).

Ett mycket uppskattat inslag - TACK Olle!

Efter föredraget var det sedvanlig information från de olika aktivitetsansvariga samt likaledes sedvanlig lotteridragning.