Månadsmöte den 8 mars 2017

Glömska – ålderstecken eller demenssjukdom?

Marianne Melkersson leg. läkare o geriatriker redde ut begreppen.
Med stigande ålder försämras en del av vårt minne, men inte allt. Det blir också ökande risk för att drabbas av sjukdomar som förstör minnesfunktionen. Hur skiljer man på dessa?
Det var en intressant och lärorik presentation med tyngdpunkt på Alzheimers sjukdom.

Vi fick bl.a. information om forskningsstatus och goda råd för att förebygga demenssjukdomar - avgörande inverkan har livsstilsfrågor såsom kost och motion, social stimulans och att lära sig nya saker (råd, som ju också gäller vid många andra sjukdomar).

Marianne har medverkat till bildandet av Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården. Klicka på länken för mer information och om Du vill stödja föreningen.

Efter föredraget var det sedvanlig information och givetvis lottdragning.